Vores online tidsbestilling giver højere kundetilfredshed

Med mere end 10 års erfaring inden for tidsbestilling og ressourcestyring, har FrontDesk de bedste features og anvendelighed på markedet. Systemet er fleksibelt og kan tilpasses alle scenarier, fra det mindste servicecenter til lokationer med hundrede skranker og flere tusinde daglige betjeninger.

Borgernes tilfredshed øges, når man skifter til tidsbestilling, da borgerne nøjagtigt ved, hvornår de bliver betjent og dermed undgår ventetid. Borgere som dukker op uden en reserveret tid, kan booke direkte på standeren, og bliver derved inkluderet i flowet.

Tidsreservationer i intelligent ressourcestyringssystem

Ved at gøre det nemt at aflyse en tid, minimeres antallet af ikke-fremmødte kunder. Aflyste tider bliver med det samme tilgængelige for andre kunder.

Tidsreservationer minimerer travle timer ved at sprede borgernes aftaler ud over dagen.

Det intelligente ressourcestyringssystem viser tider omkring de allerede bookede tider, so aftalerne bliver grupperede. Dette resulterer i færre forstyrrelser for medarbejdere.

Onlinebetjeninger sparer tid

Onlinebetjeninger gør det muligt at differentiere betjeningstiden for forskellige opgavetyper. For eksempel, kan man vælge at opsætte pas på 6 minutter, og 2 pas på 10 minutter. Systemet bygger dagen op som et perfekt puslespil og sikrer et optimalt flow for medarbejdere. Statistiske udvindinger kan bruges til at estimere betjeningstiden for forskellige opgavetyper.

Det er let at planlægge de viste tidspunkter ved hjælp af den intuitive editor.

Hvad kan vores ressourcestyring?

Ressourcer repræsenterer som regel medarbejdere, men kan nemt bruges til styring af mødelokaler, firmabiler, og alt andet.

FrontDesk kan også skelne mellem personspecifikke og generiske ressourcer. For eksempel, kan det være passende at vælge en specifik person hvis der skal reserveres en tid til genoptræning, men ikke ved fornyelse af pas.

Ressourcer kan udnyttes forskelligt. For eksempel kan en praktikant have en gearingsfaktor på 2, så tidsreservationer tager dobbelt så lang tid i kalenderen. En superbruger med en faktor 0.8 kan bookes til kun 8 minutter til en 10 minutters opgave.

Ingen dage er ens. Derfor er det let at oprette en undtagelse fra det automatiske dagstempel. For eksempel, hvis der skal afholdes et afdelingsmøde, kan en periode blokeres i løbet af de udstillede tider.

Ressourcer kan indstilles til at åbne automatisk, når visse kriterier er opfyldt. Lederen kan vælge at modtage en besked via e mail eller SMS, hvis dagen er ved at være fuldt booket.